O ASM

Stowarzyszenie "Arbeitsgemeinschaft selbständiger Migranten e.V." (Stowarzyszenie imigrantów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza), w skrócie ASM, zostalo zalozone w marcu 2007 roku i opiera sie na dzialalnosci organizacji poprzednio dzialajacej "Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer" (Stowarzyszenie tureckich przedsiebiorców i osób rozpoczynajacych samodzielna dzialalnosc gospodarcza) powstalej w 1998 roku. Imigranci otrzymuja u nas, w centrum Hamburga, informacje, porady oraz oferty doksztalcenia zawodowego.
Stowarzyszenie postawilo sobie za cel pozyskiwanie przedsiebiorców z pochodzeniem migracyjnym jako instruktorów w systemie dualnego ksztalcenia zawodowego. Udzielamy przedsiebiorcom porad przydatnych w planowaniu sciezki zawodowej i wyborze zawodu na podstawie ustawy o edukacji zawodowej oraz w kwestiach praktycznych dotyczacych wyksztalcenia. Zajmujemy sie równiez akwizycja miejsc praktycznej nauki zawodu w przedsiebiorstwach imigrantów.
Sprawami osób z pochodzeniem migracyjnym zajmuje sie jedenastoosobowy zespól pracowników oraz adept zawodowy (Azubi). Wiekszosc naszych pracowników pochodzi z rodzin imigranckich, zna mentalnosc i problemy imigrantów i moze udzielac porad w jezyku ojczystym. Stowarzyszenie ASM kooperuje z Hamburger Stiftung für Migranten (Hamburska Fundacja Na Rzecz Imigrantów), blisko wspólpracuje takze z Izba Handlowa Hamburga.

zurück I Über uns I Aktuelles I Projekte I Downloads I Stellenangebote I Links I Kontakt I Impressum

Letzte Änderung am