ترجمه از آلمانی به فارس

 

  ASM  در باره

 

 اتحادیه عام المنفعه انجمن کار مهاجرین  با شغل آزاد - با مخفف                                                           

ASM e.V.

 در سال 2007 در اطاق تجارت شهر هامبورگ اساس گذاشته شد تا به تاجران مهاجر و مهاجرینیکه میخواهند شغل آزاد اختیار کنند کمک کند. ما برای معلومات – مشوره و برنامه های آموزشی در اختیار شما قرار داریم.

 

گذشته ازآن اتحادیه تلاش دارد مها جرین تاجر پیشه را برای عرضه مکان آموزش حرفه٬ در چوکات سیستم آموزش دوگانه آلمانی کسب کند. ما به تاجران و کسبه کاران به تمام سوالات شان در باره تعلیم نوآموزان- نظر به قانون تعلیم آلمان معلومات و مشوره میدهیم و برای علاقه مندان حرفه آموزی جای تعلیم پیدا میکنیم. فارغ التحصیلان و جوانانیکه مدرسه را ترک گفته اند میتوانند برای پیداکردن جای  تعلیم از ما کمک بگیرند.

 

ما در پهلوی کارهای عملی مٽل همآهنگ سازی اتحادیه ها و مراکز تعلیمی و نشر مواد معلوماتی به زبانهای مختلف٬   کوشش برای آگاه سازی و مراوده بین آلمانیها و ملیتهای دیگر  میکنیم.

 

ما از مقامات رسمی هامبورگ و ازچند وزارت خانه های آلمان این وظیفه را گرفته ایم.

 

مرکز صلاحیت برای مهاجرین!

 

این اتحادیه یکجا با اتحادیه رسمی تاجران و پیشه وران آزاد ترکی٬ عضو بنیاد هامبورگ برای مهاجرین و شرکت هامبورگ پلوس - مرکز صلاحیت برای مهاجرین را در شهر هامبورگ ساخته است.

 آدرس׃

Schauenburgerstrasse 49

 

خدمات وسیع این مرکز-  پیداکردن جای کار ٬ جای آموزش حرفه ٬ تمرینات برای نوجوانان و مشوره جهت

براه انداختن تجارت و شغل آزاد میباشد. خدمات ما با مشوره و پیشنهاد ها جهت آموزش بیشتر برای سازمانهایی که برنامه های حمایتی در شهر هامبورگ عرضه میکنند٬ تکمیل میشوند.

 

جمعأ 22 همکار در دو طبقه این ساختمان عهده دار خواستهای مراجعین مهاجر هستند. اکٽرا خود کارمندان ما متعلق به

فامیلهای مهاجر بوده و با ذهنیت و مشکلات مهاجرین آشنایی دارند. آنها میتوانند با اکثرمراجعین ما به زبان مادری شان

صحبت کنند.

 

 

 

 

zurück I Über uns I Aktuelles I Projekte I Downloads I Stellenangebote I Links I Kontakt I Impressum

Letzte Änderung am